SLU-nyhet

Klimatlunch om kossor och klimat

Publicerad: 07 november 2022
SRB ko vid foderbord i lösdriftsladugård. Foto.

Vad är metan? Hur mycket kött kan man äta per vecka? Och vilken betydelse har egentligen kossornas rapar för klimatet?

Det och mycket mer diskuterades under en klimatlunch som LRF arrangerade tillsammans med SLU och WWF den 18 oktober.

Samtalet handlade även om naturbetesmarkernas artrikedom, om hur stor andel av metanutsläppen som kommer från jordbruket respektive korna och om vilka metansänkor som finns naturligt i kretsloppet.

Finns det något smart sätt att få korna att rapa mindre? Rebecca berättade om sina försök där man utfodrat rödalger till mjölkkor för att binda metanet och därmed göra korna mer klimatsmarta...

Diskussionen leddes av Maria Soxbo och Emma Sundh. Medverkande var Rebecca Danielsson från SLU, Viktoria Thuillier från LRF och Jenny Jewert från WWF.

 


Kontaktinformation

Rebecca Danielsson, forskare
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
rebecca.danielsson@slu.se, 018-671628