SLU-nyhet

Budgetpropositionens inverkan på vår verksamhet

Publicerad: 11 november 2022

Tisdagen den 8 november presenterade regeringen budgetpropositionen för 2023. Budgeten innehåller reformer för strax över 40 miljarder kronor. För SLU ligger anslaget på samma nivå som förra året, med ett visst tillskott för pris- och löneökningar.

SLU:s styrelse sammanträdde i tisdags, samtidigt som budgetpropositionen presenterades. De kunde, med stöd i beslutsunderlaget och efter information om mindre förändringar, fastställa anslagsfördelning för 2023.

I regeringens budget föreslås minskade anslag till natur- och miljöinsatser. Anslagen som berör miljöövervakning föreslås minska med drygt 20 procent. SLU samarbetar med en rad myndigheter som föreslås få minskade anslag; Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sida och SMHI. Vilken påverkan som dessa neddragningar får för SLU:s verksamhet går ännu inte att säga. Dialoger förs med nämnda myndigheter.

I december kommer den slutliga budgetvoteringen att ske i riksdagen. I slutet av samma månad förväntas SLU få sitt regleringsbrev som syftar till att precisera mål, uppdrag och ekonomiska ramar för det kommande året.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Niklas Nordquist, t.f. planeringschef
Planeringsavdelningen, SLU
niklas.nordquist@slu.se, 018-67 22 28