SLU-nyhet

Förbud att ingå offentliga kontrakt med ryska företag

Publicerad: 28 oktober 2022

Från och med den 11 oktober 2022 får upphandlande organisationer inte längre fullgöra redan ingångna kontrakt med ryska leverantörer. Förbudet är en del av de ekonomiska sanktioner EU har infört som ett svar på Rysslands invasion av Ukraina.

Det är sedan 9 april 2022 förbjudet att ingå offentliga kontrakt med ryska företag. Den 11 oktober börjar även förbudet mot att fullgöra ingångna kontrakt med ryska leverantörer att gälla. Förbudet gäller även avrop från ramavtal.

En uppmaning från inköpsenheten är att man inventerar sina leverantörskontakter och undersöker om man har sådana avtalsrelationer som omfattas av sanktionerna.

EU:s förordningar som reglerar sanktionerna är relativt omfattande, så finns frågor om sanktionerna kan ni kontakta inköpsenheten.

Relaterade sidor: