SLU-nyhet

Sensorer ska mäta lokalers nyttjande

Publicerad: 13 september 2021

Sveriges lantbruksuniversitet och Akademiska Hus har inlett ett samarbete för att samla in data om hur SLU:s lokaler används. Målet är att skapa ett mer hållbart nyttjande. Mätning av enskilda arbetsplatser görs inte.

Under hösten kommer sensorer att installeras på campus. Sensorerna ska samla in data om hur lokalerna används och leda till minskad energiförbrukning och förhoppningsvis även sänka lokalkostnaderna för universitetet.

Sensorerna kommer att installeras i alla bokningsbara lokaler: hörsalar, lärosalar, labbsalar, grupprum och konferensrum. Det kommer även att finnas sensorer i vissa allmänna utrymmen som matsal och entréer men inte i enskilda arbetsplatser eller kontorsrum. Sensorerna mäter rumstemperatur, luftfuktighet och rörelsemönster.

Projektet ska:

  • Ge ett förbättrat resursutnyttjande och minskad klimatpåverkan.
  • Skapa en bild av hur nyttjandet av lokalerna ser ut.
  • Möta Riksrevisionens krav på att säkerställa att en systematisk uppföljning av lokalanvändningen.
  • Ge bättre beslutsunderlag avseende ny- och ombyggnader.

Projektet beräknas bli klart under fjärde kvartalet i år.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Johan Lindersson, projektchef
Fastighetsavdelningen, SLU
johan.lindersson@slu.se, 018-67 10 32, 072-246 87 77

Sidansvarig: marten.granert@slu.se