SLU-nyhet

Reproenheten i Alnarp och Ultuna går samman och blir Grafisk service

Publicerad: 15 juni 2021

Den grafiska branschen är ett av de områden som har påverkats mest av den ökade digitaliseringen i samhället. Detta har märkts genom att en nedtrappning av SLU:s tryckeriverksamhet har skett under flera år. Det finns därför ett stort behov av att effektivisera.

Fr o m 1 juli 2021 kommer SLU:s reproenheter i Alnarp och Ultuna att bli en organisatorisk enhet kallad Grafisk service.

Utbudet av tjänster kommer inte att påverkas, däremot kommer ett ökat samarbete mellan orterna och en anpassning av printfunktionen att leda till ett effektivare arbetssätt.

Grafisk service hjälper avdelningar och institutioner med trycksaker och enklare layoutuppdrag. Du kan vända dig till oss om du behöver hjälp med allt från idé till färdig produkt. Vi erbjuder även rådgivning och offertförfrågningar. Vi ber er maila in era behov eller beställning i så god tid som möjligt till grafiskservice@slu.se.

På Ultuna kommer verksamheten att flytta från Servicehuset till bättre anpassade lokaler i Ulls hus under juni. I Alnarp kommer flytt ske till service lokaler i Alnarpsgården.

Eventuella frågor besvaras av Stefan Jansson, ansvarig för Grafisk service.


Kontaktinformation