SLU-nyhet

SLU blir mållärosäte för utveckling av utbildningsdatabas i Ladok

Publicerad: 14 april 2021

Ladok kommer att utveckla nuvarande gränssnitt med en ny utbildningsdatabas som Ladok kallar utbildningsplanering. SLU har valts ut att vara mållärosäte och kommer att stödja projektet i utvecklingsarbetet.

Den nya utbildningsdatabasen ska hantera all planering av program, kurser, kurstillfällen och forskarutbildning. SLU’s egenutvecklade system Slukurs kommer att avvecklas i samband med att Ladok levererar sin produkt.

- SLU är i stort behov av att byta ut Slukurs då det systemmässigt är föråldrat. Vi har länge jobbat för att Ladok ska utveckla ett gemensamt utbildningsplaneringssystem för alla lärosäten så det känns väldigt bra att SLU nu valts ut som mållärosäte, säger Roger Pettersson, chef för Lärande och digitalisering.

Målsättningen är att SLU har gått över till Ladoks utbildningsplanering senast 30 juni 2022. Berörda verksamheter kommer att informeras löpande för en smidig övergång.