SLU-nyhet

Utbildningspaket för flerspråkiga naturvägledare

Publicerad: 26 februari 2021

Vi behöver bli fler naturvägledare som kan många olika språk. Naturvägledare fungerar som medupptäckare och kan bidra till att deltagaren utvecklar sin egen relation till naturen och kulturlandskapet. Naturvägledningen kan också främja sociala interaktioner och ge nya svenskar en lokal förankring. CNV:s utbildningspaket är till för er som vill skapa möjligheter för nya svenskar att utbilda sig till naturvägledare.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv