SLU-nyhet

Hann du inte svara på medarbetarundersökningen?

Publicerad: 04 februari 2021

Vi har förlängt svarstiden för medarbetarundersökningen! Lämna in ditt svar senast på fredag!

Det är viktigt för oss att så många som möjligt svarar!

Du kan svara i din telefon, i din i-pad eller på datorn. Klicka på länken i mailet som du fått från SLU/Quick Search för att starta undersökningen. Det tar bara 20 minuter!

Svaren kommer att utgöra en värdefull vägvisare i det fortsatta utvecklings- och arbetsmiljöarbetet, förutsatt att vi får en bra svarsfrekvens.

Den förra medarbetarundersökningen hade en svarsfrekvens på 74 %, och snart har vi passerat det i årets undersökning! Kan vi komma upp till 80% i år? Ju högre svarsfrekvens desto mer användbara blir resultaten. Alla har vi en viktig roll i att uppmuntra och prioritera till att delta.

Medarbetarundersökningen genomförs av personalavdelningen på uppdrag av universitetsledningen.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Maria Bergling, projektledare för medarbetarundersökningen
HR-enheten, personalavdelningen
medarbetarundersokning@slu.se, 090-786 8164