SLU-nyhet

Ordförande inom eLTER

Publicerad: 03 december 2021
Man. Porträttfoto.

Kevin Bishop från institutionen för vatten och miljö har valts till ordförande för den europeiska långsiktiga ekosystemforskningens interrimsråd (eLTER IC).

Interrimsrådet för den europiska långsiktiga ekosystemforskningen (European Long-Term Ecosystem Research Interim Council, eLTER IC) leder arbetet med att organisera mer än 500 fältstationer i ungefär 18 länder i en gemensam europeisk forskningsinfrastruktur.

Målet med eLTER IC är att samla forskare inom ekosystemekologi och biodiversitet, den kritiska zonen (det tunna skikt av jordklotet och atmosfären där allt liv på jorden finns) och socioekologiska system (samspelet mellan människa och natur) för att möta de stora samhälleliga förändringarna utifrån ett systematiskt ekosystemperspektiv.

Läs mer

Nyhet från eLTER om det andra mötet med interrimsrådet när Kevin Bishop valdes: “Second eLTER Interim Council: Adopting a Strategic Plan and appointing a Chair”.

Nyhet från eLTER om det första mötet med interrimsrådet och som beskriver mer av dess roll: ”The first eLTER Interim Council: Virtual meeting for real issues”.