SLU-nyhet

Ny utbildningsnämnd utsedd

Publicerad: 01 december 2021

Nu har rektor beslutat hur den kommande utbildningsnämnden ska vara bemannad. Utbildningsnämnden har samma mandatperiod som fakultetsnämnderna som den kommande perioden är 1 januari 2022 till 31 december 2024.

Självskriven ordförande är prorektor som från nyår heter Pär Forslund. Vicerektor Ylva Hillbur är hans personliga suppleant.

Här är utbildningsnämndens nya ledamöter med angivande av vilket utbildningsområde som ledamoten är verksam inom. Den personliga suppleanten anges inom parentes.

  • Malin Elfstrand, naturvetenskap (Brendan McKie)
  • Åse Lundh, naturvetenskap (Maria Andersson)
  • Helena Nordh, landskapsarkitektur (Maria Kylin)
  • Cecilia Mark-Herbert, samhällsvetenskap och humaniora (Emil Sandström)
  • Nils Fall, veterinärmedicin och vård (Lena Ström)

Utöver dessa fem ledamöter har utbildningsnämnden en externt rekryterad ledamot, som rektor avser att utse senare, samt tre ledamöter som är utsedda av Sluss. Sluss avgör studenternas mandatperiod.

Valberedningen har bjudit in de som är röstberättigade vid val av fakultetsnämnder att nominera ledamöter och suppleanter till utbildningsnämnden under en period som avslutades den 1 oktober.

Valberedningen har efter genomförda intervjuer gjort en samlad bedömning av kandidaterna och beslutade den 12 november om sitt förslag till ledamöter och personliga ersättare. Rektors beslut följer valberedningens förslag.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Sune Lindh, akademisekreterare
Ledningskansliet, SLU
sune.lindh@slu.se, 018-67 10 12, 070-524 99 48