SLU-nyhet

Lärarutbyte med Thailand

Publicerad: 03 december 2021
Man som står framför en damm. Foto.

Brian Huser vid institutionen för vatten och miljö har beviljats bidrag från Linnaeus-Palme-programmet för att planera utbyte med Khon Kaen-universitetet i Thailand.

Linnaeus-Palmeprogrammet ger bidrag till utbildningsutbyten mellan svenska universitet och högskolor och lärosäten i låg- och medelinkomstländer.

Brian Huser vid institutionen för vatten och miljö har bidrag från beviljats bidrag från Linnaeus-Palme-programmet för att planera utbyte med institutionen för miljöteknik vid Khon Kaen-universitetet i Thailand. Fokus kommer vara på vattenresurser med frågor såsom vattenkvalitet och sjörestaurering. Ett lärarutbyte ska planeras vilket sedan förväntas leda till forskningssamarbeten och studentutbyten.

Läs mer om Linnaeus-Palme-programmets planeringsbidrag.