SLU-nyhet

Nya Formas-projekt om bland annat övergödning och näringsutarmning

Publicerad: 30 november 2021
Växtplankton med pilar till och från  pisksvampar och virus. Illustration.

Maliheh Mehrshad och Danny Lau från institutionen för vatten och miljö har beviljats nya forskningsprojekt av Formas. Flera forskare vid institutionen för vatten och miljö är också medsökande på andra beviljade projekt.

Två projekt med huvudsökande från institutionen för vatten och miljö har tilldelats forskningsmedel av Formas i deras årliga utlysning.

Maliheh Mehrshad har tilldelats 3,9 miljoner i utlysningen riktad till forskare i början av karriären för projektet Parasitmodulerad kontroll av växtplanktonbiomassa i eutrofierade sjöar.

Danny Lau har tilldelats 3 miljoner i den årliga öppna utlysningen för projektet Ekologiska förändringar i fjällsjöar – Näringsvävseffekter av den pågående, klimatstyrda oligotrofieringen (ARCWEB).

Utöver detta är forskare från institutionen för vatten och miljö medsökande i flera beviljade projekt:

  • Lutz Ahrens är medsökande i projektet Konstgjord grundvattenbildning - En genväg för skadliga poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) till grundvattensystem och dricksvattenförsörjning - Kan vi undvika det? som leds av Philipp Wanner från Göteborgs universitet. Projektet har tilldelats 4 miljoner kronor.
  • Stefan Bertilsson medsökande i projektet Bildning av metylkvicksilver i kustnära hav: förstå risker associerade med permanent och temporär syrebrist som leds av Erik Björn från Umeå universitet. Projektet har tilldelats 3 miljoner kroner.
  • Anna-Karin Dahlberg är medsökande i projektet Biogasproduktion från fiberbankar: kombinera sedimentsanering och energiproduktion (RemErgy) som leds av Alizee Lehoux från Uppsala universitet. Projektet har tilldelats 4 miljoner kronor.

Kontaktinformation