SLU-nyhet

Naturens och naturvägledningens betydelse för vår hälsa - dokumentation från webbinarium

Publicerad: 18 november 2021

Nu finns dokumentation från webbinariet "Vitamin N - om naturens och naturvägledningens betydelse för vår hälsa".

Fyra föreläsare presenterade sin forskning / erfarenheter inom området:

  • William Bird redaktör för "Oxford textbook on nature and public health" från Storbritanien
  • Ann Dolling SLU:s skogsfakultet, Eva-Lena Larsson från Göteborgs botaniska trädgårdar och redaktör för antologin "Gröna rehabs modell"
  • Mari Kågström från SLU Centrum för biologisk mångfald som presenterade rapporten "Välbefinnande och landskap - bortom natur"
  • Åsa Ottosson, författare och journalist (som bidrog också till programmet på Urnatur) berättade och reflekterade över sju intervjuer med naturvägledare hon gjort på uppdrag av CNV. Intervjuerna publicerades i Naturvägledaren 5/2021.

Webbinariet avslutades med samtal och diskussion i grupper om naturvägledningens hälsodimensioner.

Ta del av dokumentationen här.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv