SLU-nyhet

SLU:s förtjänstmedaljer utdelade ”på riktigt”

Publicerad: 15 oktober 2021
Årets tre mottagare av SLU:s förtjänstmedaljer, foto.

Rektor Maria Knutson Wedel och SLU:s vice styrelseordförande Maria Norrfalk höll tillsammans med medaljörerna och inbjudna gäster en ceremoni som i och för sig var anpassad efter sviterna av pandemin men dock ”på riktigt” med mingel, bubbel, handskakningar och avslutande lunch. I år är det tolfte gången förtjänstmedaljerna delas ut.

Årets mottagare

Ing-Marie Gren – SLU:s stora förtjänstmedalj

Professor Ing-Marie Gren arbetar som forskare vid institutionen för ekonomi.

Ulf Magnusson – SLU:s förtjänstmedalj i guld

Ulf Magnusson är professor vid institutionen för kliniska vetenskaper.

Johan Lundqvist – SLU:s förtjänstmedalj i silver

Docent Johan Lundqvist är forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.

Presentation av medaljörerna

Läs mer om årets medaljörer här

Rektor Maria Knutson Wedel talar inför gäster, foto. Rektor Maria Knutson Wedel inför mottagarna av SLU:s förtjänstmedaljer och de inbjudna gästerna.

Bilden visar Maria Norrfalk som talar vid utdelningen av SLU:s förtjänstmedaljer.SLU:s vice styrelseordförande Maria Norrfalk var den som överräckte förtjänstmedaljerna till dess mottagare. SLU:s styrelseordförande Rolf Brennerfelt var förhindrad att delta.

De tre medaljmottagarna Johan Lundqvist, Ing-Marie Gren och Ulf Magnusson, foto. De tre medaljörerna (fr.v.): Johan Lundqvist, Ing-Marie Gren och Ulf Magnusson.

Foto: Jenny Svennås-Gillner
Text: Mårten Granert-Gärdfeldt.

Relaterade sidor: