SLU-nyhet

Väjer inte för de svåra frågorna

Publicerad: 28 januari 2021
Katrin Stensparre-Norén

När i stort sett alla arbetar hemma har IT-avdelningen inte bara digitalt fika, utan också digitala skyddsronder och hälsosamtal.

Katrin Stensparre-Norén är chef för sektionen projektkontor på IT-avdelningen. Innan pandemin arbetade hälften av medarbetarna i Uppsala och den andra hälften i Umeå. Men nu arbetar samtliga hemma.

– Vi har digitalt fika varje dag då vi pratar om allt annat än arbete. Det är bra uppslutning och det verkar vara väldigt uppskattat.

Vid IT-avdelningen har man också bestämt att det ska genomföras digitala skyddsronder utifrån en checklista som Prevent tillhandahåller SLU. Under veckorna 7-10 kommer cheferna att gå igenom checklistan med varje enskild medarbetare och därefter får skyddsombuden ta del av resultaten och tillsammans med ledningen upprätta handlingsplaner.

Utöver digital skyddsrond erbjuder också IT-avdelningen hälsosamtal. Idén till detta kom i höstas efter att många chefer på IT-avdelningen gick utbildningen ”Att leda verksamhet och bedriva arbetsmiljöarbete på distans”.

– I hälsosamtalen skyggar vi inte för att ställa obekväma frågor. När vi inte kan träffas fysiskt kan det vara svårt att fånga upp de signaler som en medarbetare som inte mår bra skickar ut. Därför måste vi vara mer ”rakt på sak” i hälsosamtalen.

Hälsosamtalen ska genomföras en gång per kvartal.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: internkommunikation@slu.se