SLU-nyhet

SLU inför central hantering av tillgodoräknande

Publicerad: 02 september 2020

Under 2020 har utbildningsavdelningen i uppdrag att införa central hantering av tillgodoräknande inom hela grundutbildningen, både för hel och del av kurs.

Utbildningsavdelningen kommer under hösten att arbeta fram rutiner och arbetssätt för den centrala hanteringen. Planen är att den nya hanteringen ska vara fullt genomförd i början av januari.

För att övergången ska bli så smidig som möjlig kommer arbetsgruppen att ta kontakt med fakulteterna för information och erfarenhetsutbyte.

En nyhet som sker i samband med implementeringen är att all handläggning kommer att göras i Ladok och studenterna ansöker själva om tillgodoräknande direkt i Ladok. Information på webben kommer att uppdateras när förändringarna genomförts.

När förändringen är genomförd kommer Anna-Kari Trondman och Lisa Aspång Göransson vid utbildninsgavdelningen vara dem som handlägger alla tillgodoräknanden inom SLU.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: utb-webb@slu.se