SLU-nyhet

Prefektbrev KV, vecka 36

Publicerad: 09 september 2020

Trevlig helg!

Gråväder och studenter – hösten är här! Jag har inte fått några rapporter om några allvarliga problem i undervisningen även om det så klart har dykt upp en del detaljer som inte fungerat helt friktionsfritt. Studierektorerna jobbar på med detta och vi får hjälpas åt. Hoppas att ni fått och läst Fakultetsledningens välkommen tillbaka som kom i mailen klockan 10:00 i förmiddags.

I tisdags sjösattes det nya journalsystemet. Först ut var Idisslarkliniken och den kommer under det kommande halvåret att följas av övriga klinikverksamheter. Införandet är en process som kommer att ta mycket resurser i anspråk vilket innebär en extra pålaga såväl för UDS som för KV under det kommande året. Vi får försöka göra det bästa av situationen då vi inte har något alternativ till att byta system då trofast går i graven. När det nya systemet är på plats kommer det att innebära mycket bättre möjligheter till uppföljning och förhoppningsvis förenklade processer. För att alla på UDS/KV ska ha möjlighet att hålla sig uppdaterade gällande vårt byte av journalsystem till Provet Cloud finns en webbplats som uppdateras kontinuerligt. Du hittar den här För att komma in på sidan så loggar du in med ditt ad-konto.

Vid prefektrådet i onsdags diskuterades som utlovat lönerevisionen där det i alla fall står klart att det blir en revision, men att detaljerna inte är klara ännu. Vi diskuterade också strategiarbetet där institutionerna ska färdigställa en strategisk verksamhetsplan, som kopplar till vår anslagsfördelning. Detta har diskuterats med ämnesföreträdarna i våras och vi kommer fortsätta diskussionen den 30 september.

Nästa vecka bjuder på en hel rad strategiska diskussioner i olika konstellationer och ett möte med tillsammansprojektets ledningsgrupp. Det är idel viktiga framtidsfrågor som kommer att avhandlas.

Fia och Dennis låter hälsa att det blir nya rutiner i kylrummet på ASIS till följd av ändrade direktiv från SVA och ber er allra vänligast att följa skyltningen!

 

Under vecka 37 kommer undertecknad att vara på plats alla dagar.

 

Trevlig helg!

Nils

Veckans informationspunkter:

  • Påminnelse om Inbjudan till seminarium och workshop om SLU-Vietnam sammarbete 
  • Påminnelse om Samrådsmöte djurförsök/ Animal experiment planning 

Kontaktinformation
Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se