SLU-nyhet

Pilotworkshop om antirasistisk pedagogik för SLU:s lärare

Publicerad: 22 september 2020

På fredagen 11 september avslutades en två-dagars pilotworkshop om antirasistisk pedagogik för SLU:s lärare. Workshoppen anordnades av pedagogiska utvecklarna Linn Areskoug och Alexandra D’Urso från SLU:s Enheten för pedagogisk utveckling, Avdelningen för lärande och digitalisering.

Anledningar till varför workshop gavs är flerfaldiga. Regeringen lanserade 2016 en nationell handlingsplan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott med uppdrag riktade mot olika myndigheter. Som statlig myndighet har SLU ett ansvar att arbeta med denna handlingsplan i relation till de regelverk som rör undervisning i högre utbildning. Utöver detta har det kommit in önskemål från flera av SLU:s lärare att lära sig mer om hur man kan undervisa på ett inkluderande sätt där antirasistiska perspektiv tas tillvara i pedagogiken.

Respekt för mänskliga rättigheter ingår i vårt uppdrag som statligt anställda, men det är inte alltid tydligt hur olika regelverk kan tillämpas i vårt dagliga arbete. Det är därför av största betydelse att lärare och forskare vid SLU är dels informerade om den nationella handlingsplanen, dels kan tillämpa och reflektera över inkluderande arbetssätt i undervisningen. Efter utvärderingen kommer workshopen ges i ett utökat format under våren 2021 som en högskolepedagogisk kurs med en veckas omfattning.

För medarbetare som vill veta mer om hur arbetet mot rasism ser ut på statlig nivå så finns till exempel mer information på Forum för levande historias hemsida. En del av detta arbete är ett statligt myndighetsnätverk mot rasism och liknande former av fientlighet och hatbrott, som är öppet för alla som är statligt anställda.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: ld-webb@slu.se