SLU-nyhet

Tillsammansprojektet har gått från ”vad” till ”hur”

Publicerad: 25 juni 2020

På onsdagens ledningsgruppsmöte för Tillsammansprojektet blev det verkligt tydligt hur projektet stegvis går från att handla om att identifiera vad som ska hanteras till hur vi ska få effekt av arbetet i projektet. Flera av delprojekten är i dagsläget mycket konkreta, vilket det finns många exempel på.

− Förutom att vi har blivit allt mer konkreta i diskussioner, analyser och åtgärder så har mycket av det vi har arbetat med under vintern och våren gett oss många riktigt viktiga och bra insikter, säger Anders Bjurstam, projektledare för Tillsammansprojeket.

Konkreta tester ger insikter och resultat

Anders nämner framför allt ett par områden där konkretiseringen är särskilt tydlig. Processarbetet inklusive tester av nya arbetssätt på klinikerna är ett. Den information och data man analyserat kring patientflöden är sammanställt till översiktliga, grafiska bilder som på ett tydligt sätt visar hur verkligheten ser ut när det gäller flöden, listor och beläggning. Utifrån dessa insikter kommer man under hösten att jobba vidare med att skapa bättre flöden mellan smådjur och bild, och arbeta med att få en jämnare fördelning av listor över veckan så att listorna kan beläggas bättre.

Verkliga kostnader för utbildning mejslas fram

Ett annat område som kommit långt är ekonomi. Det går i korta drag ut på att se över hur statsanslag och VH-fakultetens intrångsavgift till UDS matchar djursjukhusets verkliga kostnader för veterinär- och djursjukskötarutbildningarna. Arbetsgruppen planerar samtal med alla klinikchefer och kliniskt ämnesansvariga för att reda ut hur de utbildningsdrivna kostnaderna ser ut. Först ut var bildavdelningen, under sensommaren och tidig höst kommer motsvarande möten genomföras med samtliga klinikchefer och ämnesansvariga.

En viktig förutsättning för ekonomigruppens arbete är beräkningen av behovet av antal patienter till UDS. Därför har man i Tillsammansprojektet beräknat det antal patienter som UDS behöver få in för att täcka utbildningarnas behov av antalet patienter givet förutsättningarna att djursjukhuset bedriver ett dygnet-runt-öppet djursjukhus, även under sommarmånaderna.

Målbild för området livsmedelsproducerande djur och livsmedelssäkerhet

Ytterligare ett exempel på ett arbetsområde inom projektet som enligt Anders Bjurstam visat tydliga resultat är ” Målbild livsmedelsproducerande djur och livsmedelssäkerhet”. Arbetsgruppen har enats om en målbild och kan nu gå vidare med att identifiera hur man bäst arbetar tillsammans och vem som ansvarar för vad för att uppnå målbilden.. Bland annat planerar gruppen en workshop med externa aktörer med syfte att de ska hjälpa oss förstå deras behov och krav på utbildningen, så att vi har möjlighet att kunna möta dagens och morgondagens utmaningar.

Gemensam ledningsfunktion är verklighet

Avslutningsvis kan man nämna ett mycket viktigt steg i hela Tillsammans-projektet. Det finns nu en fungerade gemensam ledningsfunktion med representanter från både institutionen för kliniska vetenskaper och Universitetsdjursjukhuset. Gruppen har regelbundna, protokollförda möten som behandlar viktiga, gemensamma klinikrelaterade frågor, som ekonomi, organisation och så vidare.

− Det är ett verkligt tydligt exempel på att vi tar oss framåt och att arbetet ger resultat, avslutar Anders.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Anders Bjurstam, projektledare för TILLSAMMANS
Mobil: 070 564 1650
E-postadress: anders.bjurstam@slu.se

Sidansvarig: internkommunikation@slu.se