SLU-nyhet

Sommarhälsning och notiser från VH:s fakultetsnämndsmöte den 10 juni

Publicerad: 11 juni 2020

Fakultetsnämnden sammanträdde den 10 juni. Dagordningen innehöll bland annat flertalet rekryteringsärenden och information om strategiarbetet. Här finns en sammanfattning av några av punkterna och en sommarhälsning från dekan Rauni Niskanen och hela fakultetsnämnden!

Först och främst - ta hand om er i sommar!

Fakultetsnämnden vill börja med att tacka för den här våren, som har varit en riktig utmaning. Tillsammans har vi lyckats ställa om nästan hela undervisningen till distansundervisning, vi har lärt oss Zoom och blivit fenor på distansmöten. Stort tack för all flexibilitet och allt tålamod! 

Vi vill verkligen uppmana er alla att se till att få ordentlig återhämtning och vila i sommar. Så ta ledigt om du kan, ta det lugnt och gör roliga saker, så ses vi till höstterminen.

Sammanfattning av nämndens sammanträde den 10 juni

Rekryteringsärenden

Följande rekryteringsärenden hanterades:

  • Beslut togs om antagning av fyra nya docenter.  Grattis till Sofia Mikko, Maria Andersson, Johanna Penell och Ingrid Hansson!
  • Anställningsprofil fastställdes för professor i veterinärmedicinsk epidemiologi.
  • Beslut togs om gästprofessurer inom veterinärmedicinsk farmakologi samt fiskhälsa.
  • Beslut togs om att förlänga adjungering av professor i ridkonst.

Strategi - kompetensförsörjning och rekryteringsärenden

Arbetet med fakultetens kompetensförsörjning pågår. Ola Thomsson presenterade den generella arbetsgången och verktyget som ska användas. Nämnden diskuterade respektive beslutade om ett antal professurer inom ramen för strategiarbetet där rekommendationerna till fakultetsnämnden tagits fram med hjälp av kompetensförsörjningsverktyget. 

Ny version av VH:s delegationsordning

Fakultetens nya delegationsordning är beslutad och finns på medarbetarwebben.

Vikarierande vicedekan

Sofia Nyman tillträdde den 11 maj som vikarierande vicedekan för jämställdhet och lika villkor. Hon fick tillfälle att presentera sig för nämnden och hälsade att hon ser fram emot sitt uppdrag. Ordinarie vicedekan Maja Malmberg kommer tillbaka i september 2021.

Samverkansfinansierade tjänster

Vid SLU finns många samverkansfinaniserade tjänster. Margareta Emanuelson, som är prodekan med ansvar för samverkan, presenterade för nämnden hur det ser ut med anställningar för samverkan vid VH-fakulteten. Hon gav nämnden en överblick över det stora antalet industridoktorander och andra som är finansierade av företag samt personer med såväl intern som extern finansiering för samverkan med omgivningen.

Framtidsplattformarna

Dekan Rauni Niskanen informerade nämnden om utkomsten av de diskussioner som förts angånde SLU:s fyra framtidsplattformar. Kortfattat kan sägas att Rektor vid ledningsrådet den 2 juni meddelade att SLU kommer att fortsätta verksamheterna inom våra nuvarande plattformar, med de förändringar som dekanerna framfört. Uppdraget till plattformarna kommer även att förtydligas.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: MW-RED@slu.se