SLU-nyhet

En analys av regleringen av djurskyddsområdet

Publicerad: 01 juni 2020
Ko i mjölkningskarusell. Foto.

Hur har regleringen av djurskyddsområdet förändrats över åren? Det frågar sig Frida Lundmark Hedman som har analyserat hur djurskyddsföreskrifterna för nöt, gris och häst förändrats från år 1988 och fram tills idag.

Vad som anses vara en acceptabel djurhållning regleras i djurskyddslagstiftningen. I samhällsdebatten påstås allt oftare att djurens välfärd får stå tillbaka för produktionsintressen, men har dessa påståenden en saklig grund? Detta undersöker Frida Lundmark Hedlund på uppdrag av SCAW i en rapport som kom ut i början av året. 

Studen visar att det svenska djurskyddsregelverket ändrats mycket sedan 1988, vilket speglar sig i vilka direktiv myndigheten fått av regeringen, via instruktioner, regleringsbrev, utredningar m.m. Innan 2007 fanns en strävan efter en höjd djurskyddsnivå och ett detaljerat regelverk som är tydlig. Efter 2007 är strävan istället att djurskyddnivån ska bibehållas, att man ska minska på detaljnivån, öka flexibiliteten och ha ett mer målinriktat regelverk.

Lär hela rapporten: En analys av regleringen av djurskyddsområdet från 1988 och fram till idag -   Förändringar och konsekvenser för djurens välfärd.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: josefina.zidar@slu.se