SLU-nyhet

Uppsatsstipendium tilldelat studenter på civilingenjörsprogrammet i energisystem

Publicerad: 20 maj 2020

Uppsala Kommun delar varje år ut sju uppsatsstipendier. I år har studenter som skrivit självständigt arbete i energisystem på SLU mottagit ett av dom.

Felix Eriksson, Erik Gustafsson, Karl Malmberg, Simon Martelius, Simon Johansson, Patrick Johansson, Michael Stanowski, Institutionen för energi och teknik, Sveriges Lantbruksuniversitet

Uppvärmning av Almunge brandstation med pyrolus

Motivering: Studenterna har på ett tydligt och utmärkt sätt beskrivit pyrolysprocessen och visat att den kan vara ett framtida alternativ till uppvärmningssystem för fastigheter. Den ger ny kunskap genom att med relevanta räkneexempel visa på den kolsänka som skulle kunna uppnås för en sådan anläggning och genom att visa att det är teoretiskt och praktiskt möjligt att dimensionera ett sådant system samt vad utmaningarna kan vara med detta.

Fakta:

Civilingenjör i energisystem

Om du vill vara med och utveckla framtidens energilösningar ska du läsa till civilingenjör i energisystem. Du får kunskaper i långsiktig hållbar energiteknik så att du kan bidra nationellt och internationellt.
Läs mer om programmet här
Sök programmet nu