SLU-nyhet

SLU-forskning bidrar till webbportal för råd kring förorenade fiberbankar

Publicerad: 04 maj 2020
Fibrer, foto.

Vid tillverkning av papper och pappersmassa släpptes under lång tid stora mängder cellulosa och träfibermaterial ut i hav, sjöar och vattendrag tillsammans med olika miljöföroreningar. En ny webbportal ger råd, baserade på forsknings från bland annat SLU, om vilka åtgärder som är lämpliga för att minska risken för att miljögifterna sprids.

I slutet av 1800-talet utvecklades en mer storskalig trävaruindustri i Sverige. Tillverkning av papper och pappersmassa genererade länge stora mängder träfibrer, som släpptes ut i hav, sjöar och vattendrag där de byggt upp så kallade fiberbankar på bottnarna. Förutom fibermaterial släpptes även olika processkemikalier ut. Krav på rening av avloppsvatten infördes 1969, men miljögifterna finns fortfarande kvar i fiberbankarna. Båttrafik och vattnets rörelser kan få miljögifterna att spridas vilket kan påverka djurlivet negativt.

Vid institutionen för vatten och miljö bedrivs forskning om fiberbankar och miljögifter. Två projekt – TREASURE och FIBREM – har bidragit till den kunskap om kartläggning och åtgärder av fiberbankar som nu sammanställts i Åtgärdsportalen, som drivs av Svenska Geotekniska Föreningen.

Fakta:

SLU är ett vattenuniversitet

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör vattenkvalitet, livet i vatten och människans användning av vattenresurser. Läs mer på www.slu.se/vattenforum.