SLU-nyhet

Position paper från TP organics

Publicerad: 20 maj 2020

Nu har TP Organics publicerat sitt Position Paper som prioriterar utmaningar som TP Organics identifierat i det första arbetsprogrammet under EU:s kommande ramverk för forskning och innovation, Horizon Europe. Dessa identifierade utmaningar har valts ut utifrån TP Organics Strategic Research & Innovation Agenda som publicerades i december 2019. Denna agenda är i sin tur baserad på deltagandeprocesser under åren 2018 och 2019, till exempel workshops på Organic Innovation Days 2018 och Science Day på Biofach 2019.

Inom Horizon Europe är det främst kluster sex, "Livsmedel, bioekonomi,
naturresurser, jordbruk och miljö", som är mest relevant för ekologisk och hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. De utmaningar som TP Organics har identifierat ligger inom insatsområdena "Jordbruk, skogsbruk och landsbygd" och "Livsmedelssystem".

Prioriterade utmaningar inom insatsområdet "Jordbruk, skogsbruk och landsbygd" är:
• Bättre jordbrukspolitik för en diversifierad och levande landsbygd
• Ekologisk växthälsa
• Ekologiska metoder för hållbar djurproduktion
• Stärka ekologiska kunskaps- och innovationssystem
• Cirkulärt och klimatresilient ekologiskt jordbruk

Prioriterade utmaningar inom insatsområdet "Livsmedelssystem":
• Införa en marknadsbevakning (European Market Observatory) för ekologisk produktion och konsumtion
• Säker och hållbar ekologisk mat

Om du vill läsa mer om de olika identifierade utmaningarna och förslag till handlingsåtgärd inom varje utmaning så hittar du mer om TP Organics Postition Paper.