SLU-nyhet

Nytt faktablad: nematoder som indikator för jordhälsa

Publicerad: 20 maj 2020
Bild av faktablad.

CORE organic-projektet Greenresilient som vi tidigare rapporterat om har nyligen släppt ett faktablad om nematoder (rundmaskar) som indikator för jordhälsa. En av de saker som kommer att utvärderas i projektet är just sammansättningen av olika arter av jordlevande nematoder. Det görs i början, i mitten och i slutet av projektet för att se förändringar och om de metoder som prövas i projektet gynnar jordhälsan.

Nematoder är små masklika organismer, de flesta ca 1 mm långa och man räknar med att det finns mer än 1 miljon olika arter. Jordlevande nematoder kan finnas i upp till 20 miljoner individer per kvadratmeter och forskarna i projektet tror att genom att undersöka jordnematoder kan de få en unik insikt i de olika processer som sker i jorden. Nematoder har en längre generationstid (dagar till år) jämfört med metaboliskt aktiva mikroorganismer (timmar till dagar) vilket gör de mer stabila och därför en bättre indikator på långsiktiga förändringar.

Ett exempel på hur detta kan mätas är mängden allätande och rovlevande nematoder som i sin tur kan minska en annan nematod som orsakar skador på rötter och därmed försämrar kvalitet och skörd.