SLU-nyhet

Ny statistik om ekoarealen 2019

Publicerad: 20 maj 2020

Jordbruksverket har presenterat statistik över den ekologiskt brukade jordbruksmarken 2019. Statistiken bygger på uppgifter från kontrollorganen. Den visar att den ekologiskt brukade marken ökade med knappt 1 %. Det innebär att den ekologiska arealen utgör drygt 20 % av den totala arealen jordbruksmarken i Sverige vilket är i stort sett på samma nivå som 2018. Även antalet jordbruksföretag med ekologiskt brukad mark var i stort sett oförändrat.

Det som sticker ut i 2019 års statistik är att arealen under omställning till ekologisk produktion minskade för andra året i rad. Minskningen var 14 000 hektar eller 20 %. Under 2019 ökade arealen slåtter- och betesvall med 14 500 hektar eller 6 % . Samtidigt minskade arealerna för grödgrupperna grönfoder, ärter och åkerbönor, raps och rybs samt träda.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats >