SLU-nyhet

Underlätta för företagen – hantera dina fakturor skyndsamt!

Publicerad: 05 maj 2020

Under rådande pandemi rekommenderar Riksgälden myndigheterna att betala sina leverantörsfakturor före sista betalningsdag. Inbromsningen i ekonomin till följd av pandemin innebär stora påfrestningar för många företag.

Ekonomichefen har beslutat att SLU ska betala sina leverantörsfakturor så snart de är attesterade och SLU kan därigenom bidra till en liten lättnad för företagen genom att de får betalt snabbare. Huvudregeln för myndigheter är annars att betala fakturor först på sista betalningsdagen, som ett led i en god kassahållning för staten.

För att beslutet ska få större effekt så uppmanas SLU-anställa att hantera fakturor skyndsamt så att betalningar till leverantörer kan genomföras före sista betalningsdag.

Relaterade sidor: