SLU-nyhet

Ekhagastiftelsen utlyser forskningsmedel – sista ansökningsdag 20 maj

Publicerad: 04 maj 2020
Ekhagastiftelsens logotyp.

Ekhagastiftelsen utlyser medel för forskning inom ekologiskt lantbruk och biologisk medicin. Forskningen ska främja människans hälsa genom att bidra till utveckling av bättre och sundare livsmedel, naturliga läkemedel och läkningsmetoder samt stödja forskning för en sundare livsföring, som i sig kan ha en sjukdomsförebyggande effekt.

Ekhagastiftelsen vill medverka till att stärka ett uthålligt lantbruk på ekologisk grund. Forskningen bör läggas upp i linje med IFOAMs (International Federation of Organic Agriculture Movements) definierade principer för ekologisk produktion.

Exempel på forskning som kan stödjas är hur sådana grödor som idag kräver bekämpningsmedel kan odlas ekologiskt på ett kvalitetsmässigt och effektivt sätt för att ge bättre och sundare livsmedel. Inom detta område kan även forskning gällande beredning och förvaring av livsmedel samt analys av deras kvalitet få stöd av Ekhagastiftelsen.