SLU-nyhet

Vattenlevande organismer känsliga mot bekämpningsmedel

Publicerad: 29 april 2020
Fyrfläckad trollslända på en liten kvist.

Det har länge varit känt att vattenlevande organismer är känsliga mot bekämpningsmedel. Ett ytterst litet läckage till ytvatten räcker för att deras liv ska påverkas negativt. Bland de vattenlevande organismerna ingår insekter som börjar sitt liv i vatten och sedan fortsätter sina liv på land. Exempel på sådana vattenlevande organismer är trollsländor, Chrysoperla (guldögonslända) och mygg. Några av dessa är viktiga som nyttoinsekter för jordbruks- och trädgårdsnäringen eftersom de är naturliga fiender till skadeinsekter.

Ny forskning från Århus universitet visar nu att dessa organismer är mycket känsliga även i sitt liv på land, långt mer känsliga är vad bin som man normalt sett utvärderar pesticiderna mot är. Detta innebär att även själva sprutningen på land kan påverka dem negativt och inte bara ett eventuellt läckage av bekämpningsmedel till ytvatten.

De insektsmedel som ingick i studien var Karate som innehåller pyretroiden lambda-cyhlathrin och Confidor som innehåller neonikotinoiden imidacloprid. Confidor är endast godkänd för växthusanvändning i Sverige och Karate är inte längre godkänd som växtskyddsmedel. De aktiva substanserna är dock fortsatt godkända klass 3 produkter och imidacloprid ingår bland annat i Myrr. En modell baserad på den nya kunskapen om pesticidernas toxicitet, när organismerna befinner sig i sitt landlevande stadie, hur stora de är och när fälten vanligtvis sprutas togs fram inom projektet. Tanken är att denna modell skulle kunna användas som en riskutvärderingsmall för olika vattenlevande organismers liv på land. Studien visade att det var stor skillnad i känslighet mellan olika vattenlevande arter för de två testade kemiska växtskyddsmedlen. Vissa av dessa insekter kan påverkas långt mer än man tidigare trott av en sprutning med insektsmedel. Långt fler växtskyddsmedel behöver därför utvärderas på liknande sätt så att rätt skyddsåtgärder kan sättas in.

Klara Löfkvist