SLU-nyhet

Sorter av potatislök får spridning

Publicerad: 23 april 2020
Potatislök av sorten 'Rånälvdalen'. Skördade lökar ligger på en jutesäck. Foto.

Ytterligare två sorter av potatislök, eller nordisk schalottenlök, har godkänts som amatörsorter på EU:s sortlista.

Nu finns den småländska sorten ’Torsås’ som också är känd som ”Charlottas lök” och ’Margit Olivia’ från Västmanland godkända på listan. Sedan tidigare finns tre sorter från Poms inventeringar godkända, ’Leksand’ och ’Råneälvdalen’ och ’Maglasäte’. Dessa lökar har odlats i generationer och varit en del av den småskaliga trädgårdsodling som historiskt bidragit till allmogens självhushållning. De små klyftbildande lökarna har odlats i hela landet, men det är inte överallt de kallats för just potatislök. Dessa lökar har ofta spridits från hand till hand och flera lokala namnvarianter finns dokumenterade. Läs mer om Nationella genbankens arvelökar i boken ”Kulturarvsväxter för framtidens mångfald”.  

Namnet potatislök började användas i Europa på 1800-talet. Som en del av den "egyptomani" som spreds efter att hieroglyferna på Rosettastenen tyddes på 1820-talet fick den tidigt felaktigt ofta heta "Egyptisk potatislök", men klyftbildande lök hade odlats i vårt land långt innan dess. På 1600- och 1700-talet beskrevs hur schalottenlök skulle planteras på hösten i den svenska trädgårdslitteraturen. Denna odlingsmetod har i odlingsförsök visat sig ge ett gott skördeutbyte. Läs mer i uppsatsen "Potatislök, johanneslök eller nordisk schalotten? - Historiska odlingssystem, namnbruk och introduktion för Allium cepa Aggregatum-Gruppen"

Växtmaterial i Allium cepa Aggregatum-Gruppen, dit schalottenlök och potatislök förs, omfattas av det regelverket som säger att sorter måste finnas registrerade på sortlistan för att få säljas. Intresset för potatislök är stort och nu finns möjlighet för odlare att odla och sälja dessa sorter i enlighet med regelverken! 

Under våren 2020 sålde Kålrotsakademien tre temapaket med sorter av köksväxter geografiskt fördelade. Det handlade om Grönt kulturarv-sorter av ärtor, bönor, rovor, kålrötter och potatislök.

I Norrlandspaketet fanns potatislöken ’Råneälvdalen’ med, i Svealandspaketet fanns ’Leksand’ med och i Götalandspaketet fanns ’Maglasäte’. Följ Kålrotsakademiens arbete med att sprida kunskap om våra köksväxters kulturarv på deras webbplats.


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79