SLU-nyhet

SLU Partnerskap Alnarp finansierar 17 nya projekt

Publicerad: 22 april 2020

SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för 17 nya projekt. Sammanlagt kommer strax över 4,5 miljoner kronor att fördelas. Bland projekten som beviljades medel hittar vi svensk odling av sojabönor, utveckling av hållbara odlingspluggar för den hortikulturella näringen och hur man kan använda drönare som ett vapen mot dyr rotröta i skog.

SLU Partnerskap Alnarp beviljar medel för projekt två gånger per år, under våren och under hösten. Medlemmar kan tillsammans med forskare vid SLU i Alnarp söka medel för olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom de olika ämnesgrupperna. Totalt beviljades medel till forskningsprojekt på strax över 4,5 miljoner kronor. I summan ingår även beviljade medel från Wiklands fond och Hemmesdyngesfonden.

 

Följande projekt har beviljats medel:

 

Ämnesgrupp Trädgård

Karaktärisering av svamppopulationer utanpå äppelfrukter från ekologiska och konventionella svenska odlingar, före och efter lagring. (Medel från Wiklands fond)
Sökande: Firuz Odilbekov
Partners: Äppelriket Österlen ek. för, Statens Jordbruksverk

Molekylära tester av utsädets skjutkraft
Sökande: Beatrix Alsanius
Partners: Lantmännen SW Seed

Innovation för hållbar bladluskontroll i en tid utan neonikotinoider: från fruktträd till åkermark
Sökande: Teun Dekker
Partners: Nordic Sugar AB, Kiviks Musteri AB, Stiftelsen Lantbruksforskning

Sortprovning på vinsorters anpassning till kallare klimat
Sökande: Lotta Nordmark
Partners: Kullabergs Vingård

Ämnesgrupp Växtodling

Ogräskonkurrerande egenskaper hos vårspannmål (från Hemmesdyngefonden)
Sökande: David Hansson
Partners: Statens Jordbruksverk, Hushållningssällskapet Skåne

Svensk odling av sojabönor för grönskörd (från Hemmesdyngefonden)
Sökande: Helena Persson Hovmalm
Partners: Food Hills AB

Skördeeffekter i sockerbetor 2020 efter mellangrödor som etablerats efter stärkelsevete (från Hemmesdyngesfonden)
Sökande: Sven-Erik Svensson
Partners: Nordic sugar AB, The Absolute Company, Stiftelsen Lantbruksforskning, Hushållningssällskapet Skåne

Fältstudie för att testa effektiviteten hos bakteriella biokontrollmedel vid kontroll av sjukdom på senblight på potatis
Sökande: Ramesh Vetukuri
Partners: Potatisodlarna

Ämnesgrupp Animalieproduktion

Hur påverkar olika golvsystem i gångar i liggbåsstallar hållbarheten hos kor
Sökande: Evgenij Telezhenko
Partners: Stiftelsen Lantbruksforskning, Hushållningssällskapet Skåne, Skånemejerier ek för

Ämnesgrupp Biobaserade industriråvaror

Utveckling av hållbara odlingspluggar för den hortikulturella näringen
Sökande: Faraz Muneer
Partners: Nelson Garden AB

Etablering av mutationspopulationer i raps och fältkrassing
Sökande: Li-Hua Zhu
Partners: Lantmännen SW Seed

Miljövänlig hydrolys för att skapa innovativ kvalitet i gluten
Sökande: Elaine Ceresino
Partners: Svenska Lantmännen Ek För

Rusta för torkan - en modell-baserad metod för ökad beredskap inom svensk växtproduktion
Sökande: Thomas Prade
Partners: RISE, LRF Gotland

Nya metoder för användning av Neutroner och röntgenstrålar för undersökning av vetekvalité under varierande klimat
Sökande: Ramune Kuktaite
Partners: Lilla Harrie Valskvarn AB

Ämnesgrupp Skog

Behandling av tallplantor mot bete av rådjur och hjort. En metodstudie.
Sökande: Urban Nilsson
Partners: Sveaskog

Hur mycket av pergamentsvampen är egentligen levande vid stubbehandling i praktiken?
Sökande: Jonas Rönnberg
Partners: Interagro Skog AB

Drönare - ett vapen mot dyr rotröta
Sökande: Youssef Khaled
Partners: Södra Skogsägarna ek för

Relaterade sidor: