SLU-nyhet

SLU blir ordförande när NOVA-samarbetet fortsätter i ny modell

Publicerad: 21 april 2020

NOVA, The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network, grundades 1995 och har genom åren framförallt fokuserat på doktorandkurser. Kurserna har varit uppskattade för sin kvalitet och ansetts mycket värdefulla av doktorander, lärare och handledare. NOVA-samarbetet har skapat respekt och tillit mellan medlemmarna och utgör ett fundament för starka nätverk mellan forskare.

Ändrade förutsättningar för flera av medlemmarna gjorde att man under 2019 kom överens om att ge SLU i uppdrag att ta fram en mer kostnadseffektiv modell för samarbetet. Arbetet resulterade i en rapport, som legat till grund för det nya avtalet om ett fortsatt partnerskap som styrelsen nu har kommit överens om. Den nya modellen innebär att universiteten själva bekostar sina NOVA-kurser, vilka erhåller NOVA-status om de uppfyller de gemensamt överenskomna kraven. Varje medlem följer sina egna rutiner och kurser som uppfyller kraven för att erhålla NOVA-status anmäls till sekretariatet, som i sin tur annonserar ut kurserna.

– Med den nya samarbetsformen, som innebär en kraftig minskning av NOVA-administrationen och därmed också kostnaderna för medlemskap, hoppas vi att vi även kan locka tillbaka något av de danska universiteten som medlemmar, säger vice-rektor för internationella relationer Ylva Hillbur, tillträdande ordförande för NOVA.

SLU har avsatt medel motsvarande den tidigare medlemsavgiften i NOVA för att säkra att vi även i fortsättningen kommer vara lika aktiva som innan. Utlysningen för att erhålla medel för att arrangera en NOVA-kurs är nu öppen. Om du är lärare och funderar på att arrangera en kurs i samarbete med kolleger från andra NOVA-institutioner, tveka inte att söka! Detaljerad beskrivning finns här: https://internt.slu.se/en/support-services/education/doctoral-education1/doctoral-courses/slu-nova/

Medlemmar i NOVA:

  • University of Helsinki: Faculties of Agriculture and Forestry (HU-AF) and Veterinary Medicine (HU-V)
  • University of Eastern Finland: School of Forest Sciences (UEF-F)
  • Agricultural University of Iceland (LBHI)
  • Norwegian University of Life Sciences (NMBU)
  • Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Relaterade sidor:


Kontaktinformation