SLU-nyhet

Samordning av skyddsmaterial

Publicerad: 08 april 2020

Flera av SLU:s verksamheter erbjuder skyddsmaterial för användning i corona-krisens sjukvård och äldrevård. Här beskrivs rutinen för hur det tas om hand på SLU.

Följande hantering gäller:

Pia Schultz, biträdande akademiintendent vid ledningskansliet, ansvarar för SLU:s nettolista av skyddsmaterial: materiallistor skickas till pia.schultz@slu.se

Uppsala

Materialförfrågningar hanteras av Pia Schultz: 018-672065, pia.schultz@slu.se

Umeå

Materialförfrågningar hanteras av facility manager Maria Renberg: 0907-868181, 0706-492129, maria.renberg@slu.se.

Material samlas i ett särskilt materialrum på plats, men materiallistor skickas till Pia Schultz för en gemensam hantering.

Alnarp

Materialförfrågningar hanteras av facility manager Therese Linner: 040-415221, 0703-586223, therese.linner@slu.se.

Material samlas i ett särskilt materialrum på plats, men materiallistor skickas till Pia Schultz för en gemensam hantering.

OBS! Ovanstående gäller enbart hanteringen av skyddsmaterial, ej utlåning av personal och medicinteknisk utrustning.

Relaterade sidor: