SLU-nyhet

Rapport från Folk- och naturkonferensen 2020

Publicerad: 30 april 2020

Den 11 februari 2020 anordnade Miljödepartementet Folk- och Naturkonferensen 2020 med temat ”Hur ska den biologiska mångfalden bevaras”. Nu finns konferensrapporten att läsa.

Evenemanget ägde rum på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Första delen av konferensen bestod av en plenardel med talare som utifrån olika aspekter av den biologiska mångfalden talade om hur den på bästa sätt ska bevaras. Däribland fanns Torbjörn Ebenhard, från SLU Centrum för biologisk mångfald, som talade på temat "Hur mår den biologiska mångfalden i världen?

Folk- och naturkonferensen har anordnats sedan 1999. Syftet med konferensen är att hämta in idéer, synpunkter och uppslag från kreativa initiativtagare, entreprenörer, myndigheter, eldsjälar, forskare och föreningar. På så sätt får regeringen uppslag från lokala företrädare för att utveckla politiken inom naturvård, lokal och regional utveckling och förvaltning av naturresurser.

Läs hela konferensrapporten här. (PDF)


Kontaktinformation