SLU-nyhet

Partneskap Alnarp finansierar nya projekt på BT

Publicerad: 23 april 2020

Partnerskap Alnarp har beviljat medel till 6 projekt på BT i vårutlysningen 2020.

Följande projekt har beviljats medel:

 • Molekylära tester av utsädets skjutkraft
            Sökande: Beatrix Alsanius
                    Partners: Lantmännen SW

 • Sortprovning på vinsorters anpassning till kallare klimat
  • Sökande: Lotta Nordmark
   • Partners: Kullabergs Vingård
 • Ogräskonkurrerande egenskaper hos vårspannmål (från Hemmesdyngefonden)
  • Sökande: David Hansson
   • Partners: Statens Jordbruksverk, Hushållningssällskapet Skåne
 • Skördeeffekter i sockerbetor 2020 efter mellangrödor som etablerats efter stärkelsevete (från Hemmesdyngesfonden)
  • Sökande: Sven-Erik Svensson
   • Partners: Nordic sugar AB, The Absolute Company, Stiftelsen Lantbruksforskning, Hushållningssällskapet Skåne
 • Hur påverkar olika golvsystem i gångar i liggbåsstallar hållbarheten hos kor
  • Sökande: Evgenij Telezhenko
   • Partners: Stiftelsen Lantbruksforskning, Hushållningssällskapet Skåne, Skånemejerier ek förening
 • Rusta för torkan - en modell-baserad metod för ökad beredskap inom svensk växtproduktion
  • Sökande: Thomas Prade
   • Partners: RISE, LRF Gotland

Kontaktinformation