SLU-nyhet

Kurser med bäst betyg 2019

Publicerad: 23 april 2020

Se vilka av PN-NJ:s kurser som fick allra bäst betyg på helhetsintrycket under förra året.

PN-NJ tackar kursledningarna och lärarna för goda arbetsinsatser!

De av PN-NJ:s kurser som fick betyg 4,5-5,0 vid 2019 års kursvärderingar kan du se här:

Betyget anger helhetsintryck av kursen och är ett medelvärde. Svarsfrekvensen varierar mellan kurserna och är som lägst 13 % och som högst 91 %. Fyra kurser hade 100 % genomströmning av studenter.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation