SLU-nyhet

Hur går det med distansundervisningen? Besvara enkät från din kår

Publicerad: 28 april 2020

Din studentkår vill veta hur det går med dina distansstudier och vad du tycker om distansundervisningen på SLU med anledning av coronapandemin.

Vi vill därför be dig att avsätta en liten stund för att svara på enkäten nedan från din kår och SLUSS (SLU:s samlade studentkårer).

Dina synpunkter är viktiga för kårens studiebevakning och det fortsatta upplägget för distansstudier.

Länk till enkäter - besvara bara den som tillhör din kår

Hippologernas Akademiska studentkår (HAS)

Alnarps studentkår (ASK)

Lantmästarkåren (LMK)

Skogshögskolans studentkår (SHS)

Skogsmästarskolans studentkår (SMS)

Ultuna studentkår (ULS)

Veterinärmedicinska föreningen (VMF)

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

sluss@slu.se