SLU-nyhet

Gunnel Snålla - den första som tämjde älgen

Publicerad: 13 april 2020
Svartvit bild av älg som drar vagn med människor. Foto.

Gunnel Snålla, eller Gunhild den Snälla, räknas som ”den första” norrländska kvinnan. Hon omnämns i ett gränsdragningsprotokoll från 1273 och sägnerna om henne är många och varierar från plats till plats och över tid. Gunnel bosatte sig i Junsele på sent 1000-tal, före det att Ångermanland blivit kristnat. Hon höll en älg som rid- och dragdjur.

ÄLGEN I HISTORIEN. En gång slog hon vad med samen Kil om vem som först skulle komma till julottan i Sånga. Kil åkte rännarskidor och Gunnel red sin älg. Kampen var jämn i början, men Gunnel var den som först kom fram. Älgen föll ned död på kyrkbacken och samen Kil omkom i Kilforsen, som än bär hans namn.

En annan gång köpte Gunnel en kyrkklocka på marknaden, hängde den om älgens hals och red till Junsele där hon skänkte klockan till kyrkan. Hon blev Junseles sockens skyddshelgon.

Olaus Magnus skrev i mitten av 1500-talet i sin nordiska historia om älgar som i snabb fart drog slädar över isarna, mycket snabbare än hästarna. Älgen var ett tåligt djur när det gällde hunger och törst och kunde springa dag och natt. Karl XI umgicks därför med planer om ett beridet älgregemente under senare delen av 1600-talet. Men när rymmare börjat använda älgar som på ett dygn kunde rida mellan Ystad och Stockholm skrinlades planerna. Tänk om älgarna kom i fiendens händer!

Belöning till den som kunde visa upp en tam älg

Under frihetstiden ville man åter förverkliga de patriotiska tankarna på älgar som nyttiga husdjur. De födde sig själv hela vintern, hade oxens styrka och var dubbelt så snabba som hästen. I Vetenskapsakademien menade Carl Linnæus 1752 att uppfödning av älgar kunde spela en viss roll för den samiska ekonomin. Responsen i akademien blev svag. Först 1779 gick förslaget igenom och det utfästes belöningar om 30 riksdaler, motsvarande ca 25 000 kr i dagens penningvärde, till dem som kunde visa upp en tam älg. Två belöningar utbetalades trots att inga svar inkom. Hur som helst blev Gunnel Snälla först med att tämja älgen. Och det var en kvinna.

Kontaktperson

Kjell Danell, professor emeritus i viltekologi
SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
E-post: kjell.danell@slu.se

 

Älgen i historien - tidigare publicerade texter

Fångstgropar - värdefulla system som gick i arv

Fakta:

Källor

Nordlander, J. (1911). Gunnil Snälla, den äldsta kända norrländskan. Sv. Fornminnesföreningens Tidskrift 11: 232-243;

Lindroth, S. (1967). Kungl. Sv.vetenskapsakademiens historia 1739-1818. Stockholm: Kungl. Vetenskapsakademien;  Östanbäcksnytt 1984:6.


Kontaktinformation