SLU-nyhet

Vad har man forskat om kring ekologisk animalieproduktion?

Publicerad: 30 april 2020
Kultingar diar en sugga utomhus.

Intresset för ekologisk produktion ökar, vilket inte minst reflekteras av att produktion av ekologiska djur inom EU ökat markant sedan 2000. För att undersöka vilken typ av forskning som är gjord inom området, för att bland annat kunna identifiera vilka områden som det behövs mer forskning inom i framtiden, har en grupp forskare undersökt vilka studier som publicerats med fokus på ekologisk animalieproduktion mellan 1990 och 2018.

Totalt fann man 320 publicerade artiklar som uppfyllde de uppsatta kriterierna, nämligen vetenskapligt granskade artiklar innehållande sökorden "organic", "livestock", "farming" och organic", "husbandry", "animal". Den första artikeln som uppfyllde kriterierna publicerades 1993, och sedan dess har antalet publicerade artiklar i genomsnitt ökat med över 9 procent per år. Under samma tid har även finansieringen av studier kring ekologisk produktion ökat, även projekten ofta haft större fokus än bara animalieproduktion. Istället är den ekologiska animalieproduktionen ofta en del i större projekt med flera eller större fokus såsom livsmedelssäkerhet eller hållbara produktionssystem.

De länder som ses som pionjärer inom ekologisk produktion, Tyskland, Frankrike och Danmark, producerar mest forskning inom området. Svenska forskare toppar istället listan av länder som ingår i forskningssamarbeten med andra länder kring publicering av artiklar kring ekologisk animalieproduktion.

Vad har man då forskat om? De vanligaste nyckelorden i de identifierade artiklarna är djurvälfärd, djurhälsa, nötkreatur, bete, får, betesmark, hälsa, mejeriprodukter, hållbarhet, grovfodersystem och höns. Forskarna konkluderar att det framförallt har varit fokus på grovfoderbaserad utfodring men att den vanligaste kombinationen av nyckelord var djurvälfärd och djurhälsa vilket indikerar att forskningen har varit fokuserad på dessa områden. Endast tre djurslag (nötkreatur, får och höns) förekom bland de vanligaste orden varför författarna föreslår att mer forskning även behövs kring övriga djurslag.

Torun Wallgren