SLU-nyhet

Nytt datum för rapportering av SWOT-diskussion

Publicerad: 19 mars 2020
Tidslinje. Grafik.

Rapportering av diskussion av SWOT-analysen är framflyttad till 30 mars.

De ämnesansvariga på institutionerna har fått i uppgift att diskutera SWOT-analysen i sina ämnesgrupper. Uppgiften ska rapporteras tillbaka till fakultetens handläggare den 30 mars, i stället för som tidigare meddelats den 16 mars.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Har du frågor om LTV-fakultetens strategiprocess?

Medarbetare vid LTV-fakulteten kontaktar:

Denis Avdic
Ansvarig fakultetshandläggare vid Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap

Telefon: +4640415023, +46722378767
E-post: denis.avdic@slu.se

Externa intressenter kontaktar:

Margit Nothnagl
Fakultetsdirektör vid Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap

Telefon: +4640415434, +46761172296
E-post: margit.nothnagl@slu.se

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se