SLU-nyhet

SCAW:s åsredovisning 2019

Publicerad: 20 mars 2020
Årsredovisning framsida

Nu finns Nationellt centrum för djurvälfärds årsberättelse för 2019 att läsa. I årsberättelsen kan du läsa om det arbete som centret har genomfört under det gångna året.

Under 2019 fick vi äntligen besked om att SCAW tillsammans med IZSAM i Italien blir ett samverkande centrum för djurskydd och djurvälfärd inom OIE. 

Under året har vi också anordnat ett flertal seminarier med anknytning till djurskydd- och djurvälfärd, bland annat:

  • Ett krisseminarium i Uppsala där fokus låg på djurskydd- och djurvälfärd i krissituationer såsom brand, torka och naturkatastrofer.

 

  • Ett symposium om djurturism som arrangerades tillsammans med Avdelningen för miljökommunikation, institutionen för stad och land och SLU Framtidens djur, natur och hälsa. Symposiet resulterade i en rapport som nu är publicerad (se nedan). 

 

  • Ett seminarium om djurvälfärd och folkhälsa vid upphandling och inköp som arrangerasdes tillsammans med ed SLU Future Food.

 

  • Ett seminarium om hundsmuggling som arrangerades tillsammans med Svenska Djurskyddsföreningen och Djurens vänner.  

 

  • Ett seminarium om djurvälfärd hos vilda djur som arrangerades av NordCAW.

 

Läs SCAW:s årsredovisning för 2019.        

Läs rapport från djurturist seminariet Instagranimal                                                              

                     

 


Kontaktinformation