SLU-nyhet

Riktlinjer för personal på R/V Svea med anledning av det nya coronaviruset

Publicerad: 03 mars 2020

För att undvika sjukdom ombord på Svea, med risk för att expeditioner behöver ställas in, gäller förutom Folkhälsomyndighetens direktiv särskilda regler för besättning, expeditionsdeltagare och andra som kommer ombord.

För all personal ombord på Svea (besättning, expeditionsdeltagare och tekniker) gäller att

  • För att få gå ombord måste ett AntiGen Covidtest ha genomförts med negativt resultat. Detta får inte vara äldre än 48 timmar.
  • Respektive expeditionsledare ansvarar för att Covidtest genomförs för samtliga expeditionsdeltagare och att informera befälhavaren ombord.
  • Befälhavare ansvarar för att Covidtest genomförs för samtliga besättningsmedlemmar som kommer ombord.
  • Du inte får komma ombord om du har förkylningssymtom som hosta, ont i halsen, snuva eller feber. Det gäller även milda symptom. 
  • Du ska vänta i minst nio dygn efter att du blivit frisk innan du går ombord på Svea.

Du ska stanna hemma om någon i ditt hushåll har insjuknat i covid-19, eller har symtom, och inte har tillfrisknat.

Följande beslut gäller tills vidare:

  • Vi ställer in alla besök på Svea som inte är nödvändiga för verksamheten, det gäller både externa och interna besök.
  • För reparationer och annat tekniskt arbete görs en bedömning i varje enskilt fall av Sjöfartsverket och fartygsenheten.

Observera att din arbetsgivares regler och riktlinjer gäller även när du arbetar ombord på Svea. Om de skiljer sig åt gäller de striktare riktlinjerna.


Kontaktinformation