SLU-nyhet

Kokontrollen 2020

Publicerad: 19 mars 2020

Växa Sverige har publicerat förra kontrollårets siffror i ”Kokontrollen”. Husdjursföreningarnas samlade mjölkproduktionsstatistik för avkastning, fruktsamhet, rekrytering, åldersfördelning med mera. Rapporten visar bland annat att ekologiska kor mjölkar 94 % av vad de konventionella mjölkar men att fertilitetsmålen är bättre för de ekologiska korna.

Kontrollåret i husdjursstatistiken sträcker sig från 1 september 2018 till 31 augusti 2019. De ekologiska korna mjölkade under det året i genomsnitt 9499 kg mjölk vilket är 94 % av vad de konventionella korna mjölkade. Energikorrigerat, det vill säga när man tar hänsyn till innehåll av fett och protein var den ekologiska avkastningen till 91 % av den konventionella.

Antalet ekologiska kor sjönk under kontrollåret med 2087 st, en relativt sett mindre minskning än för de konventionella. Övriga mått visar på små skillnader mellan eko och konventionell mjölkproduktion.