SLU-nyhet

FRAMFLYTTAT: Lansering av webbportalen “Ekofakta.se”

Publicerad: 28 februari 2020

FRAMFLYTTAT, PRELIMINÄRT TILL BÖRJAN AV JUNI. SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) lanserar webbportalen Ekofakta.se på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) i Stockholm. Portalen kommer utöver statistik, marknadsdata, information om regelverk och certifiering, företagsguide och länkar till organisationer också att innehålla en omfattande del med forskningsbaserade fakta om miljö- och samhällsnytta med ekologisk produktion och ekologisk mat.

Epok har sedan hösten 2018 arbetat med webbportalen om ekologisk produktion och ekologisk mat. Portalen, som kommer att heta Ekofakta.se, är finansierad av Jordbruksverket och är en del av en åtgärdsplan om ekologiska livsmedel som Jordbruksverket publicerade 2018. Åtgärdsplanen var ett regeringsuppdrag som Jordbruksverket genomförde tillsammans med representanter från olika delar i livsmedelskedjan för att främja regeringens mål på 30 procent ekologisk jordbruksareal och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska produkter år 2030. Portalen är en del i de mål som sattes för att höja kunskapen om ekologiska livsmedel genom information, utbildning och kampanjer.

MER INFO KOMMER!