SLU-nyhet

Ny SLU-folder finns i Servicecenter

Publicerad: 12 februari 2020

Den uppdaterade sexsidiga foldern på två språk, Om SLU/About SLU, finns nu att hämta eller beställa från Servicecenter på din ort.

Foldern visar för externa besökare och konferensdeltagare  vad SLU är och vilken verksamhet universitetet omfattar.

Den kan också användas på kurser, mässor och evenemang där SLU deltar. Komplettera gärna med mer specifikt material om just din verksamhet och lägg in i foldern.

Hämta foldern i närmaste SLU Servicecenter

Behöver du många är det bäst att beställa dem i förväg.

servicecenter@slu.se, 018-67 24 00

Digitalt publicerade

Du hittar Om SLU/About SLU och annat informationsmaterial i digital form på medarbetarwebben.