SLU-nyhet

Ny film från projektet OK-Net Ecofeed

Publicerad: 28 februari 2020
Grisar på bete.

Det europeiska foderprojektet OK-Net Ecofeed syftar till att nå målen om 100 procent ekologiskt och regionalt producerat foder till grisar och fjäderfä inom Europa. Epok koordinerar den svenska delen av projektet och ansvarar för en innovationsgrupp tillsammans med lantbrukare, rådgivare och en foderfirma. Nu finns en film från en fransk innovationsgrupp om en lantbrukare med ekologisk grisproduktion i Frankrike som testat utomhussystem för betesdrift.

Betet bestod av majs, bönor och squash och syftet med studien var att undersöka vad grisarna tyckte om betet, minska mängden koncentrat i fodret och förbättra den näringsmässiga kvalitén på köttet från grisarna. Filmen tar upp de två första frågeställningarna och under våren 2020 kommer analyser av slaktkropparna att göras. Ytterligare studier av vilka grödor som passar bäst på betet kommer också att göras.