SLU-nyhet

Notiser från VH-fakultetens sammanträde den 6 februari

Publicerad: 07 februari 2020

Rektor Maria Knutson Wedel besökte fakultetsnämnden den 6 februari. Dessutom behandlades bland annat flera rekryteringsärenden och ett nytt huvudområde i bioinformatik vid årets första sammanträde.

Rekryteringsärenden

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi har anhållit om att utlysa en anställning som biträdande universitetslektor i anatomi, inriktning mot funktionell anatomi. Fakultetsnämnden beslutade att påbörja rekryteringen.

Fakultetsnämnden beslutade att förlänga Karin Morgans anställning som adjungerad universitetslektor i hästens biologi och handhavande efter anhållan från institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi.

Fakultetsnämnden beslutade om fastställande av anställningsprofil för en universitetslektor i hippologi, inriktning veterinärmedicin.

Nämnden beslutade om sakkunniga för bedömning av sökande till anställning som universitetslektor i bioinformatik respektive biträdande universitetslektor i juversjukdomar.

Nytt huvudområde i bioinformatik

Med anledning av förslaget till nytt masterprogram i bioinformatik som tagits fram inom fördubblingsprojektet ser programnämnden för utbildning inom VH behovet av att inrätta bioinformatik som huvudområde på avancerad nivå vid SLU.

Samtliga programnämnder och fakultetsnämnder ges möjlighet att lämna synpunkter på ämnesbeskrivningen. I slutet av april lämnas förslag på inrättande av huvudområdet till utbildningsnämnden, som fattar beslut.

Årsbokslut 2019

VH-fakultetens rörelseresultat 2019 är negativt och uppgår till -0,6 mkr, vilket är 16 mkr bättre än årsbudget. Det är främst intäktssidan som landade bättre än planerat.

Fakultetens totala balanserade kapital motsvarade 11 % av omsättningen och därmed får fakulteten även i år en kapitalavgift.

Antalet helårsarbetare (håa) var i snitt 426 st. totalt för VH under år 2019, vilket var något färre än budgeterat.

Fakulteten producerade totalt 994 hst, exklusive hippologprogrammet och tilläggs¬utbildningen för utländska veterinärer (Tuvet), vilket var totalt 16 hst lägre än uppdraget.

Inom forskning och forskarutbildning hade fakulteten ett uppdrag på 28,4 st. examina, totalt utförde fakulteten 27,5 st. examina år 2019.

SLU Framtidens djur, natur och hälsa

Programchef Lena Lidfors berättade om framtidsplattformens arbete. En utvärdering har nyss gjorts av alla SLU:s fyra framtidsplattformar. Utvärderingen påpekade att arbetet inom plattformarna ska vara knutet till SLU:s strategi.

Besök

Rektor Maria Knutson Wedel besökte fakultetsnämnden och berättade om processen för SLU:s strategi 2021-2025. Styrelsen tar beslut om strategin i september 2020.
– Vi är glada att rektor besöker oss och visar engagemang i våra frågor, säger dekan Rauni Niskanen.

Nämnden fick även besök av Roger Pettersson, avdelningschef vid avdelningen för lärande och digitalisering, som berättade om vad avdelningen kan stötta med och vad som är på gång inom området. VH fakulteten är SLU:s största användare av Utbildningsmedia, till exempel filmer för kurser. Nytt är att avdelningen har drop in på onsdagar kl. 13-14 dit alla är välkomna med sina frågor.

Dessutom besöktes nämnden av Tove Fall och Ulrika Bäckman från Uppsala universitet, som informerade om planer om att forma ett excellentcenter för diabetesforskning. Målet med verksamheten är ett tvärvetenskapligt center för forskning.

VH och UDS TILLSAMMANS

Den 22 januari lanserades projektet TILLSAMMANS - ett projekt med syfte utveckla tankar och arbetssätt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för genomförande av djursjukvård, klinisk utbildning och forskning utifrån de resurser vi har till vårt förfogande. Läs mer om projektet TILLSAMMANS här.

Translation to English will be published.

Fakultetsnämndens nästa sammanträde är den 18 mars.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: li.gessbo@slu.se