SLU-nyhet

Formas stärker satsningen på forskning om livsmedel

Publicerad: 10 februari 2020

I höstas beslutade regeringen att fortsätta finansiera Formas nationella forskningsprogram om livsmedel med 47 miljoner kronor under 2020. Formas forskarråd har fattat beslut om att förstärka satsningen med totalt 162 miljoner kronor till programmet under fyra år.

Satsningen ska ge en stabil och långsiktig grund för fortsatt forskning inom livsmedelsområdet.

Vi vill genom beslutet ge långsiktiga förutsättningar för akademi och näringsliv att tillsammans lösa våra utmaningar inom livsmedelsområdet, skriver Formas på sin hemsida.

Under våren kommer två utlysningar inom programmet att öppna. Den ena ska finansiera större fyraåriga forskningsprojekt som ska genomföras i samverkan mellan akademi och näringsliv. Den andra utlysningen ska finansiera systematiska kunskapsöversikter och rör ettåriga projekt.

Läs mer om satsningen på Formas hemsida.

Formas har också tagit fram en strategisk forskningsagenda för livsmedel: Vägen till ett hållbart och strategiskt livsmedelssystem

Den 11 mars arrangerar Formas konferensen Vägen till hållbarhet och konkurrenskraft på Norra Latin i Stockholm, för att samla olika aktörer ur livsmedelssystemet och öppna nya möjligheter för samverkan.

Relaterade sidor:

Sidansvarig: futurefood@slu.se