SLU-nyhet

Ekologisk försöksrapport 2019

Publicerad: 28 februari 2020
Framsida ekologisk försöksrapport.

Hushållningssällskapets rådgivare har samlat forskning och kunskap om ekologisk odling i en ny försöksrapport. I rapporten finns försök och projekt från Sverige och grannländer.

I rapporten finns ett tjugotal artiklar om ogräs, växtnäring, sorter, växtskydd, vall, vallfrö och grönsaker. Artiklarna är skrivna av rådgivare och/eller forskare och på ett sätt så att det är lätt att läsa och ta till sig. Vid alla artiklar finns dessutom "Rådgivarens kommentar" där de ger sin tolkning av resultaten.

Rapporten innehåller exempelvis artiklar som:
• Djupare rötter betyder mest vid ny skottbildning från åkertistel
• Rätt placerad gödselpellets ger bra effekt
• Vårkorn – med tidighet i fokus
• Betning av ekologiskt utsäde
• Fasta körsspår gynnsamt i grönsaksodling

Ekologisk försöksrapport 2019 är kostnadsfri tack vare finansiering från Jordbruksverket.

Ladda ner och/eller beställ rapporten här: Ekologisk försöksrapport 2019