SLU-nyhet

Digitaliserad grisproduktion: Hur långt har vi kommit och hur går vi vidare?

Publicerad: 26 februari 2020

Grisproduktionen i Skåne utgör ungefär en tredjedel av Sveriges, nästan 400 000 grisar av totalt 1,3 miljoner. En studie har genomförts på digitaliserad grisproduktion med syfte att ge information och förbättra kunskapen om datarelaterad infrastruktur på gårdsnivå samt möjligheter till att utbyta data mellan olika parter; lantbrukare, forskare, rådgivare, veterinärer. Projektet skulle också ta de första stegen i utvecklingen mot en lantbrukarorienterad smartphone-app för bättre produktionsledning inom grisuppfödning.

Befolkningstillväxten leder till en allt större efterfrågan på kött, särskilt grisprodukter. Tamsvin är en snabbväxande art med effektiv foderomvandling, vilket gör den särskilt lämplig för framställning av köttprotein för mänsklig konsumtion. Efterfrågan ställer högre krav på kostnadseffektivitet och kräver metoder som kan bidra till enskilda djurs välfärd upprätthålls samtidigt som stordriftsfördelarna kan kvarstå. Digitaliseringen har i högre grad än någonsin blivit central för att upprätthålla branschens lönsamhet.

Projektet undersökte det dagligt arbetsflödet, datarelaterade rutiner och faktiskt behov av digitalisering hos lantbrukare, rådgivare och veterinärer. Utvalda grisproducenter följdes i sitt dagliga arbete för att samla in detaljerade uppgifter för att kartlägga grisproducenternas specifika behov och göra ett första försök att utforma en mobilapplikation för datahantering och presentation.

Effektivisering av tidsplanering och kommunikation mellan medarbetare

Genom akademiskt intresse för området och diskussion med olika aktörer kan lösningar för effektiva system till grisuppfödningen implementeras på ett bra och användarvänligt sätt. Grisindustrin visar ett intresse för nya sätt att digitalisera sina rutinuppgifter med bland annat effektiv tidsplanering och kommunikation mellan personer med ansvar för olika arbetsmoment.

I studien framkom ett behov av en enkel kommunikationsapp kombinerat med "att-göra-listor" för att gårdens medarbetare effektivt ska kunna skapa, redigera och utbyta listor för sina dagliga uppgifter. Det innebär potential för att leda till bättre ekonomiska vinster och en hållbar, uppdaterad vision av den svenska grisuppfödningen.